OSP
PRZYDONICA

Historia

Decyzja o powstaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy zapadła 19 grudnia 2001 r. Powodów do jej założenia było wiele.

 

Nasza miejscowość jest drugą w gminie pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, usytuowana w trudnym pagórkowato – górzystym terenie. Przeplatają ją drogi powiatowe oraz wąskie drogi gminne, a także nie do końca uregulowana sieć rzeczna, która często jest powodem lokalnych powodzi. Te i wiele innych czynników stwarzają niejednokrotnie poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. W związku z tym, powołanie straży stało się niezbędne. Ponadto, prace konserwatorskie w zabytkowym kościele parafialnym odsłoniły w górnej części głównego ołtarza obraz z wizerunkiem św. Floriana, co stało się kolejnym powodem aby założyć OSP. 29 marca 2002 roku straż została prawnie zarejestrowana i rozpoczęła istnienie. Początkowo jednostka prowadziła głównie działalność poza ratowniczą.
W roku 2006 straż została wyposażona w wysłużony już samochód typu GLM Żuk, przekazany przez OSP Rożnów. Ponadto stopniowo strażacy mieli do dyspozycji motopompę PO-5, dwie pompy szlamowe, agregat prądotwórczy i maszty oświetleniowe, zestaw ratowniczy PSP-R1 oraz inny drobny sprzęt pożarniczy. Rolę tymczasowej remizy pełnił zagospodarowany i urządzony przez strażaków przyszkolny garaż.

 

W 2011 roku Samorząd Gminy Gródek nad Dunajcem podjął decyzję o rozpoczęciu budowy nowej remizy strażackiej. Ze środków własnych OSP oraz dzięki pomocy sponsorów i mieszkańców w 2012 r. zakupiono samochód marki Daewoo Lublin. Rok później, również z tych samych źródeł pozyskano finanse na zakup średniego samochodu typu GBA STAR 244. Kolejnym etapem było wyposażanie samochodów. Zakupiono m.in.: dodatkowy agregat prądotwórczy i pilarkę do drewna, a także motopompę pływającą, aparaty dróg oddechowych, oraz drabinę pożarniczą. W 2015 roku OSP nabyło defibrylator oraz urządzenie hydrauliczne do ratownictwa technicznego. W tym samym roku dokonano również wymiany pojazdu GLM Lublin na SLRt Mitsubishi L200 4×4. Ze względu na dużą potrzebę wyjazdów poza ratowniczych podjęto decyzję o zakupie samochodu o większej możliwości przewozu ludzi, i tak włączono do podziału trzeci pojazd typu SLBus VW T4.

 

Rok 2016 w głównej mierze został podporządkowany realizacji największego jak do tej pory zadania, a mianowicie projektu w ramach FIO 2016. Dzięki pozyskanym środkom wyszkolono ratowników w zakresie KPP, zorganizowano zajęcia ogólnorozwojowe dla MDP, zakupiono sprzęt ratownictwa medycznego oraz wyposażono mini-siłownię, powstałą w jednym z pomieszczeń remizy. Strażnica która została oficjalnie oddana do użytku 14 sierpnia 2016 roku została wyposażona m.in. w system selektywnego alarmowania oraz sprzężony z nim zdalnie uruchamiany moduł GSM telefonicznie powiadamiający strażaków, zsynchronizowany
z kompresorem powietrznym do pojazdów. Ostatnim ważnym akcentem ubiegłego roku było rozpoczęcie starań o włączenie do KSRG.

 

Wszystkie powyższe zadania zostały w dużej mierze zrealizowane dzięki środkom własnym jednostki, zgromadzonym przy okazji organizowanych imprez, festynów, darowizn mieszkańców oraz sponsorów. Ponadto, czyniono starania o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, takich jak Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP czy Urzęd Marszałkowski, zaś budowa remizy to inwestycja Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem. Jednak sprzęt to nie wszystko. Od 2012 roku oprócz intensywnego wyposażania jednostki, dokonano całkowitej przebudowy stanu osobowego. Aktualny stan osobowy Jednostki Operacyjno-Technicznej to 33 osoby, wśród których są m.in. uprawnieni dowódcy, konserwatorzy sprzętu, ratownicy KPP oraz kierowcy. Jest to skład z bardzo dobrą perspektywą na przyszłość, choćby względu na średnią wieku – ok. 28 lat. Ponadto, przy jednostce prężnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz drużyna Ogników.

 

Emblemat jednostki:
Emblemat rozpoznawczy jednostki został ustanowiony mocą uchwały nr 9/2012 Zarządu OSP w Przydonicy z dnia 28 grudnia 2012 roku. Ogólny zarys emblematu jest zgodny z Regulaminem Mundurowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W części centralnej znajduje się wizerunek św. Floriana. Taki sam znajduje się w górnej części głównego ołtarza zabytkowego Kościoła w Przydonicy. Został on odsłonięty podczas prac renowacyjnych ołtarza, co uznaje się za podstawowy powód założenia straży. Po jego bokach widnieją skrzydła husarskie, jest to nawiązanie do wizyty króla Jana III Sobieskiego w Przydonicy, wracającego po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, miedzy innymi właśnie przez naszą miejscowość. W dolnej części emblematu umieszczono zarys gór i pagórków, charakteryzujący ukształtowanie terenu na którym działa jednostka. Całość znajduje się na niebieskim tle – jako kolor Maryjny nawiązuje do łaskami słynącego obrazu z którego słynie Sanktuarium w Przydonicy, a który według podań pozostawił wspomniany już król Jan III Sobieski w czasie powrotu z Wiednia.