OSP
PRZYDONICA

Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników

Ochotnicza Straż Pożarna w Przydonicy informuje o realizacji zadania pn: “Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 12 000,00 zł

Kwota dotacji: 4 792,32 zł

www.gov.pl/web/klimat

www.gov.pl/nfosigw

www.wfos.krakow.pl