OSP
PRZYDONICA

OSP Przydonica włączone do KSRG

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzje o włączeniu z dniem 1 maja 2021 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego nowych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wśród nich znalazła się również nasza jednostka. Jest to nie tylko wyróżnienie, ale też docenienie ostatnich lat pracy nad rozwojem jednostki zarówno pod względem posiadanego sprzętu jak i skuteczności w podejmowaniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Czym jest KSRG?

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze ze szczególnym uwzględnieniem OSP.

 

Źródła:

https://remiza.com.pl/jest-decyzja-kg-psp-nowe-jednostki-w-ksrg/

https://www.gov.pl/web/kgpsp/organizacja-ksrg