OSP
PRZYDONICA

Realizacja konkursu Bezpieczny Strażak

 

Bezpieczny Strażak – to programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska. Program skierowany był do jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych.

Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.